جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر سیاوش ارجمندزاده

سیاوش ارجمندزاده مدیرکل

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666101
 • : 077-33330072
 • :
عبدالمحمد نادری رئیس اداره گارد و انتظامات

عبدالمحمد نادری رئیس اداره گارد و انتظامات

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666140
 • : 077-31666160
 • :
سید علیرضا حسینی سرپرست اداره حراست

سید علیرضا حسینی سرپرست اداره حراست

 • : 077-31666120
 • : 077-25300800
علیرضا باقری رئیس روابط عمومی

علیرضا باقری رئیس روابط عمومی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 07731666170
 • : 0773333072
 • :
محمد شکیبی نسب

محمد شکیبی نسب معاون دریایی و بندری

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666501
 • : 6401
 • : 077-33366400
 • :
محمد قاسمی رئیس اداره امور دریایی

محمد قاسمی رئیس اداره امور دریایی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666520
 • : 077-31666500
 • :
عبدالسعید عباسی رئیس اداره امور بندری

عبدالسعید عباسی رئیس اداره امور بندری

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666610
 • : 077-31666500
 • :
احسان گلستانیان رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی

احسان گلستانیان رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی

 • : 077-31666570
 • : 077-31666500
 • :
محمد محسن سلیمی پور

محمد محسن سلیمی پور سرپرست اداره منطقه ویژه، بازاریابی و سرمایه گذاری

 • : 077-31666650
 • : 077-31666500
 • :
مصطفی حاجی رضایی

مصطفی حاجی رضایی رئیس اداره ثبت و بازرسی شناورها

 • : 077-31666010
 • : 077-31666008
 • :
سیدمحمدرضا فرهی

سیدمحمدرضا فرهی معاون اداری و مالی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666301
 • : 077-31668063
 • : 077-33328683
 • :
محمد رنجبر

محمد رنجبر رئیس اداره امور مالی

 • : 077-3166350
 • : 077-31666411
 • :
حبیب کمرخانی

حبیب کمرخانی رئیس اداره امور اداری

 • : 077-31666410
 • : 077-31666411
 • :
ایرج صفری

ایرج صفری معاون طرح و توسعه

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666201
 • : 7011
 • : 077-33328683
 • :
یحیی یحیایی

یحیی یحیایی رئیس اداره آموزش

 • : 077-31668030
 • : 077-33328683
 • :
هاجر فرهمند

هاجر فرهمند رئیس اداره برنامه ریزی، پژوهش و تحول اداری

 • : 077-31666240
 • : 077-33328683
 • :
ابراهیم دریس

ابراهیم دریس رئیس اداره امتحانات و گواهینامه های دریایی

 • : 077-31666020
 • : 077-33328683
 • :
محمد احمدی سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

محمد احمدی سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • : 077-31666210
 • : 077-33328683
 • :
مسعود قاسمیان معاون فنی و نگهداری

مسعود قاسمیان معاون فنی و نگهداری

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666701
 • : 6701
 • : 077-33366500
 • :
حسین نصاری

حسین نصاری رئیس اداره سواحل و بنادر

 • : 077-31666770
 • : 077-31666700
 • :
سید عبدالسلام حسینی

سید عبدالسلام حسینی رئیس اداره طرح و نظارت

 • : 077-31666750
 • : 077-31666700
 • :
محسن میگلی

محسن میگلی رییس اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات

 • : 077-31666801
 • : 077-31666700
 • :
محمد مهدی بنچاری رئیس اداره تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات

محمد هادی بنچاری رئیس اداره تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات

 • : 077-31666720
 • : 077-31666700
 • :