تلفن گویای پاسخ گویی به شکایات

با سلام و احترام

در راستای عمل به مفاد منشور حقوق شهروندی ، تکریم ارباب رجوع و همچنین پاسخگویی به موقع به شکایات ، حوزه بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهت ثبت پیشنهادات ، انتقادات و شکایات عموم شهروندان ، اقدام به راه اندازی تلفن گویای هوشمند به شماره 84933020-021 نموده ایم ؛ امید است موجب رضایت قرار گیرد .