پرسش های متداول

باز کردن همه  |  بستن همه
 سوالات متداول میز خدمت اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 آزمونها و گواهینامه های دریانوردی
 کتابخانه
 سواحل و بنادر
 خدمات دریایی
 تجسس و نجات دریایی
 منطقه ویزه
 اصلاحیه و قبض انبار
 شرکتهای کارگزار ترابری دریایی
 مخابرات دریایی
 بندر عسلویه

ارسال پرسش های شما

پرسش و پاسخ

پرسش های متداول خدمات منطقه ویژه

آیا هر کسی می تواند از مزیت مجوز بهره برداری از تجهیزات و وسایل نقلیه جهت استفاده در محوطه های بندری استفاده نماید ؟

براساس ماده 6 دستورالعمل اجرایی ورود و بهره برداری از وسایل نقلیه ، تجهیزات و ماشین آلات فقط  برای شرکتهایی که دارای قرارداد مستقیم با منطقه و یا دارای قرارداد پیمانکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده قرارداد مستقیم با منطقه می باشند صادر می شود .

مراحل دریافت صدور مجوز بهره برداری چیست ؟
درخواست صدور مجوز بهره برداری و تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی 
 تهیه مدارک مورد نیاز و ارائه به اداره منطقه ویژه اقتصادی ، بازاریابی و سرمایه گذاری
- بررسی مدارک دریافتی توسط کارشناس منطقه و تایید توسط رییس اداره منطقه ویژه
- انجام عملیات ارزیابی و صدور حکم انتقال و بهره برداری
چه مدارکی برای صدور مجوز بهره برداری مورد نیاز می باشد ؟
فرم درخواست مجوز بهره برداری – مشخصات و نوع کاربری اقدام وارداتی - قبض انبار یا مجوز حمل یکسره-
- بارنامه دریایی یا پروانه ترانزیت - فاکتور یا گواهی مبدأ-- گواهی نامه ایمنی--کپی اساسنامه شرکت-
- وکالت نامه رسمی در خصوص نمایندگی- فیش پرداختی-- گواهی استاندارد-- کپی شناسنامه متقاضی
فرمهای درخواست صدور گواهی مبدأ چگونه تکمیل می شوند ؟

فرم در خواست بر اساس اطلاعات مندرج در مدارک مورد نیاز طراحی شده که برای تسریع در کار ارباب رجوع این اطلاعات توسط خود متقاضی تکمیل می شود ضمناً نمونه تکمیل شده فرم در بورد منطقه ویژه الصاق شده است.

چگونه می توان اقلام وارداتی بهره برداری شده را از منطقه خارج نمود ؟

تکمیل فرم درخواست خروج-ابطال حکم تحویل و انتقال کالا-صدور قبض انبار جدید-انجام تشریفات گمرکی

مراحل اخذ حکم گواهی تولید و مدارک مورد نیاز آن در منطقه ویژه اقتصادی چگونه است ؟

تولید کننده کالا در منطقه ویژه اقتصادی بندری می بایست اساسنامه و آخرین تغییرات آن را قبلاً تحویل منطقه داده باشد و نشاندهنده فعالیت شرکت بعنوان تولید کننده باشد و چنانچه این اقدام انجام نشده ، ضرورت دارد به هنگام درخواست صدور گواهی تولید آخرین تغییرات شرکت را ضمیمه کند و با سایر مدارک مانند قبض انبار محصول تولیدی تحویل منطقه ویژه نماید ضمناً در در خواست خود تولید کننده ملزم است میزان مواد یا قطعات استفاده شده در محصول تولیدی را با اشاره به قبض انبار و حکم بهره برداری مربوطه وهمچنین اعلام مانده آن مواد یا قطعات ، درج نماید

پرسش های متداول فرآیندهای بندری

آیا اصلاحیه مربوط به کالاهای ترانزیتی که از دروازه بندر وارد میشوند توسط اداره کل بنادر ودریانوردی صورت می پذیرد؟

خیر .این امر توسط گمرک انجام می شود

آیا در وکالت نامه هاجهت واگذاری قبض انباربه جای عبارات(( واگذاری-خریدو فروش-انتقال قبض انبار)) عبارات دیگری میتوان به کار برد؟

خیر- با توجه به استعلام از سازمان بنادر ودریانوردی به کار بردن عبارات (( صلح نامه-اقرار نامه-تغییر نام قبض انبار وغیره))به جای عبارات فوق امکان پذیر نمی باشد

در صورت مفقودشدن قبض انبارآیا صدور قبض انبار المثنی توسط اداره کل بنادر ودریانوردی امکان پذیر میباشد؟

بله-مراحل صدور قبض انبار به شر ح زیر امکان پذیر است الف: مراجعه صاحب کالا به مراجع قانونی(شورای حل اختلاف-دادگاههای عمومی)ب: تسلیم حکم صادره از مراجع ذیصلاح به اداره بنادر ودریانوردی ج: تکمیل فرم قبض انبارالمثنی و ارایه مدارک مورد نیازجهت صدور قبض انبار تبصره:صدور قبض انبار المثنی فقط برای یکبار امکان پذیر میباشد- رای صدور قبض انبار برای کالاهای باارزش کمتر ازپنجاه میلیون ریال توسط شورای حل اختلاف وبالای پنجاه میلیون ریال توسط دادگاههای عمومی صورت می پذیرد.

چه مدارکی جهت صدور قبض انبار تفکیکی وتجمیعی مورد نیاز است ؟

فیش بانکی به مبلغ 83600ریال به حساب اداره بندر-فیش بانکی به مبلغ116400به حساب شرکت بنیاد-اصل قبض انبار اولیه-کپی مانیفست یا کپی پروانه ترانزیت-کپی واصل شناسنامه یا کارت ملی طرفین-کپی واصل وکالت نامه در صورت نیاز ویا مراجعه وکیل

پشت نویس قبض انبار به نام چه اشخاصی تکمیل میگردد ؟

به نام صاحب کالای درج شده در قسمت گیرنده مانیفیست

شرکت های حمل و نقل در چه صورت مجاز به واگذاری از طریق پشت نویسی قبض انبار میباشند؟

در صورتی که بار نامه اولیه به نام شخص ظهر نویسی شده باشد

ارائه کپی قبض انبار در چه مواقع لازم است ؟

در مواقع تفکیک کالا یا نجمیع و یا خرید و فروش ( واگذاری )

آیا اشخاص حقیقی مانند شرکت ها حق ظهر نویسی دارند؟

خیر

هنگام خروج و ثبت پروانه گمرکی آیا صاحبان کالا با کپی پروانه میتوانند کالای خود را خروج نمایند؟
خیر ارائه اصل پروانه سبز گمرکی جهت خروج الزامی است
ارائه کپی اصلاحیه به هنگام خروج و ثبت پروانه گمرکی در چه مواقع الزامی است ؟

برای کالا های غیر کانتینری کپی اصلاحیه بعد از تخلیه کالا و در مورد کالاهای کانتینری کپی اصلاحیه ای که تعداد کالا تغییر کرده باشد

پرسش های متداول خدمات دریایی

آیا تمام شناورهای ورودی به بندر بوشهر باید ثبت بوکینگ گردند؟

هر شناوری که به محدوده آبهای تحت حاکمیت بندر بوشهر ( از لنگرگاه بیرونی تا داخل خور) وارد می شود ثبت بوکینگ می گردد. اما در مواردی چون اضطرار، تعویض پرسنل و گرفتن آب، سوخت،و آذوقه که ضمن آن درخواست تخلیه و بارگیری نباشد ثبت بوکینگ صورت نمی گیرد.

شرکتهای کشتیرانی چگونه می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را در رابطه با اداره امور دریایی مطرح کنند؟

از دو طریق:
الف) دریافت فرم نظر سنجی از اداره امور دریایی اداره بندر بوشهر و پر نمودن آن .
ب) شرکت در جلسات مشترک با اداره بندر که هر چهار ماه یکبار برگزار می گردد.

خدمات آبرسانی به شناورها در بندر بوشهر چگونه صورت می گیرد؟

شرکت کشتیرانی(نماینده شناور) باید تقاضای مربوطه را که در آن به میزان آب درخواستی اشاره شده همراه با دو فقره فیش واریز شده یکی مربوط به آب بها و دیگری مالیات بر ارزش افزوده می باشد به اداره بندر بوشهر-دفتر اسکله تحویل دهد. این دفتر ضمن هماهنگی با مرکز کنترل بندر در اولین فرصت آب را در اختیار شناور قرار می دهد. در صورتی که نیاز به حمل بارج آب باشد هزینه یدک کشی بعداً  به شرکت ابلاغ شده و از سپرده آن برداشت می شود.

فرآیند درخواست سوخت تا مرحله دریافت آن برای شناورهای ایرانی چگونه است؟

شرکتهای کشتیرانی موظف هستند تا درخواست سوخت شناورهای ایرانی را در سامانه شرکت پخش فرآورده های نفتی وارد نمایند. اداره امور دریایی سوخت شناورها را فقط بر اساس گواهینامه های شناور و یا نامهً تاًییدیه تغییرات(مثلاً سرعت) کلاس شناور از خود شرکت صادر کننده کلاس تاًیید خواهد کرد.

مراحل ورود و پهلوگیری شناور به بندر بوشهر چگونه است؟

مراحل ورود شناور به بندر بوشهر
الف) ارسال نامه درخواست ورود به دبیر خانهً سیستم جامع از طریق نماینده شناور .
ب) ارسال نامه به امور مالی، امور دریایی و واحد های ذیربط از طریق دبیر خانه سیستم جامع.
 ج) ارسال تأییدیه ً ورود شناور توسط امور دریایی به کنترل بندر .
د) ثبت ورود شناور در سامانه ً مدیریت عملیات کالای متفرقه توسط نماینده شناور .
ه) دریافت زمان تقریبی ورود از شناور .
و) کسب اجازه امور بندری جهت تخصیص اسکله مناسب برای شناور ورودی .
ز) کسب اجازه از امور دریایی جهت ورود شناور مورد نظر.
ح) اعزام راهنما جهت ورود شناور .
ط) اعزام واحدهای شناور و طنابگیران جهت همکاری با راهنما .
ی) پهلو دهی شناور به اسکله با همکاری راهنما و واحدهای شناور .

مراحل خروج شناور از بندر بوشهر چگونه است؟

الف) ارسال نامه درخواست خروج به دبیر خانه سیستم جامع از طریق نماینده شناور
ب‌)ارسال نامه به PSC  بندر توسط دبیر خانه سیستم جامع .
ج) ارجاع نامه به امور مالی ، امور دریایی و واحد های ذیربط توسط PSC  بندر (آقای فکری)
د) ارسال تأییدیه خروج شناور توسط امور دریایی به کنترل بندر .
ه) اعزام راهنما ، واحدهای شناور و طنابگیران جهت خروج کشتی پس از درخواست ( اعلام آمادگی ) کشتی جهت خروج از بندر .
و) جداسازی شناور از اسکله با همکاری راهنما ، واحدهای شناور و طنابگیران و گسیل شناور به سمت بندر مقصد

پرسشهای متداول

تاسیس چه نوع شرکتهایی نیاز به اخذ مجو ز از سازمان بنادر و دریانوردی (ادارات کل بنادر و دریانوردی ) دارد؟
شرکتهایی که می خواهند در یکی از موارد دوازدگانه زیر فعالیت نمایند نیاز به اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی (ادارت کل بنادر و دریانوردی)دارند
1- نمایندگی کشتیرانی
2- تخلیه و بارگیری( خن کار)
3- تخلیه و بارگیری(دوبه کار)
4-  بارشماری
5-  آبرسانی و سوخت رسانی 
6- تدارکاتی  
7-  عملیات کانتینری
8-  کمک و نجات
9-  تامین پرسنل و تجهیزات  
10- غواصی
11- باربندی(لشینگ)
12- بازرسی کشتی و کالا ی کشتی
چگونه می توانم برای اخذ مجوز اقدام نمایم؟

با مراجعه به سیستم مکانیزه امور شرکتها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی به آدرس http:// aca.pmo.ir در قسمت سمت راست بالای صفه بر روی عنوان ثبت نام کلیک نموده و نسبت به پر نمودن فیلدهای خواسته شده اقدام و پس از تکمیل منوی ثبت را انتخاب و درخواست شما جهت بررسی ارسال میگردد.

چگونه متوجه شوم که درخواست من بررسی گردیده است؟
پس از ثبت نام متقاضی ، کارشناسان امور شرکتها درخواست شما را مورد بررسی قرار میدهند در صورت پذیرفته شدن یا رد شدن درخواست متقاضی پیغامی به ایمیلی که در هنگام ثبت نام اعلام گردیده برای متقاضی ارسال میگردد. همچنین کارشناسان مربوطه جهت حصول از دریافت پاسخ از طریق شماره تماسهای اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت نام با متقاضی تماس برقرار می نمایند.
چگونه می توانم اطلاعات بیشتری در رابطه با نحوه اخذ مجوز شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی بدست بیاورم؟
با مراجعه به سیستم مکانیزه امور شرکتها در سایت http:// aca.pmo .ir  می توانید آئین نامه های تاسیس شرکتها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی را دانلود و مطالعه نمایید.  
مدیر عامل و هیئت مدیره برای اخذ مجوز نمایندگی کشتیرانی چه شرایطی باید داشته باشند.؟
شرایط عمومی مدیر عامل و هیئت مدیره
1- تابعیت ایران
2- حداقل سن 25 سال
3- انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت
4- عدم سوء پیشینه کیفری
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتغال به کا در دستگاههای دولتی و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکتها
 شرایط اختصاصی مدیر عامل
 مدیر عامل می بایست دارای حداقل مدرک لیسانس و چهار سال سابقه مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی یا نمایندگی کشتیرانی باشد.
شرایط مدیر عامل و هیئت مدیره برای اخذ مجوز فعالیت در زمینه های تخلیه و بارگیری- تدارکاتی- سوخت رسانی- کمک و نجات-غواصی و..... چگونه باید باشد؟
شرایط مدیر عامل شرکتهای تدارکاتی- کمک و نجات- غواصی – بازرسی کالا و کشتی ، تامین پرسنل و تجهیزات
1-ایرانی و مقیم ایران
2-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران
3-حداقل سن 25 سال تمام
4-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم
5-نداشتن سوء پیشینه کیفری
6-عدم اعتیاد به مواد مخدر
7-آشنایی به زبان انگلیسی
8-داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم با پنج سال یا لیسانس باسه سال سابقه کار مفید در زمینه فعالیت موردتقاضا
9-عدم اشتغال بکار درمؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها
 
-شرایط هیئت مدیره شرکتهای تدارکاتی- کمک و نجات- غواصی – بازرسی کالا و کشتی  ، تامین پرسنل و تجهیزات
 
1-ایرانی ومقیم ایران
2-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران
3-حداقل سن 25 سال تمام
4-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم
5-نداشتن سوء پیشینه کیفری
6- عدم اعتیاد به مواد مخدر
7- عدم اشتغال بکار در موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها
8- داشتن تحصیلات حداقل ششم ابتدایی و تجربیات کافی به میزان دو سال سابقه کار معتبر
 
شرایط مدیر عامل شرکتهای تخلیه وبارگیری ، بارشماری،آب رسانی، سوخت رسانی، راهبری پایانه های بندری کالا و خدمات راهنمایی کشتیها
1-تابعیت ایران
2- حداقل سن 25 سال تمام
3- انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت
4- عدم اشتغال در سازمانهای دولتی
5- مدیر عامل شرکت تخلیه و بارگیری باید دارای  حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و چهار سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه تخلیه و بارگیری و یا امور بندری و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین ومقررات بندری و قوانین و مقررات گمرکی باشد
6- مدیر عامل شرکت بارشماری باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و چهار سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه بارشماری یا امور بندری و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین و مقررات بندری و قوانین و مقررات گمرکی باشد .
7- مدیر عامل شرکتهای سوخت رسانی باید دارای مدیرعامل باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با چهار سال ، فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه عملیات بندری یا دریایی و همچنین معلومات لازم در زمینه های عملیات سوخت رسانی ، عملیات مقابله با آلودگی دریایی ، قوانین و مقررات بندری و دریایی ، قوانین و مقررات گمرکی ، ایمنی و محیط زیست دریایی باشد .
8- مدیرعامل شرکتهای آب رسانی باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با چهار سال ،  فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه عملیات بندری یا دریایی و همچنین دارای معلومات لازم در زمینه های عملیات آب رسانی، قوانین و مقررات بندری و دریایی، قوانین و مقررات گمرکی ، ایمنی و محیط زیست دریایی باشد .
9- شرکت راهبری پایانه های بندری کالا داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی با چهارسال ، فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه راهبری پایانه های بندری کالا و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین ومقررات بندری ، مقررات گمرکی ، قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری و آشنا با زبان انگلیسی باشد .
10- شرکتهای خدمات راهنمایی کشتیها داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته علوم دریایی(دریانوردی) مورد تایید مراجع ذیصلاح، 4 سال سابقه کار اجرایی در زمینه امور دریایی یا 2 سال سابقه کار در امور راهنمایی کشتی ها و گذراندن دوره های آموزشی مرتبط براساس دستورالعمل شرکت های  کارگزاری ترابری دریایی باشد.
چنانچه سئوالاتی در رابطه با اخذ مجوز داشته باشم چگونه می توانم پرسشهای خود را مطرح نمایم .
متقاضیان محترم می توانند جهت رفع ابهامات خود در خصوص اخذ مجوز با شماره تلفن 2566427 با کارشناسان امور شرکتها تماس برقرار نمایند. 
سابقه کار مفید به چه نوع سابقه کاری اطلاق میگردد؟
سابقه کار مفید سابقه کاری می باشد که دارای شرایط زیر باشد
1- مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت سابقه کار را تایید نمایند.
2- بخش خصوصی با تایید سازمان تامین اجتماعی
3- نهادهای انقلاب اسلامی
4- سابقه کار در زمینه فعالیت مورد تقاضا باشد