خدمات مرتبط با مشتریان

 

 

فرآیندهای مشترک منتج به ارائه خدمت به مشتریان

جهت دستیابی به اطلاعات ، شیوه ارائه خدمت و مدارک مرتبط روی خدمت مورد نظر کلیک نمایید

فرآیند

مسئول فرآیند

خدمت

مشتریان

فرآیندهای مرتبط با شرکتهای کارگزار ترابری دریایی

امور شرکتها

1-       نظارت و صدور مجوز به امور شرکتهای کارگزاری و ترابری دریایی

2-       فرم های فال

 

شرکتهای کارگزار ترابری دریایی

شرکتهای نمایندگی کشتیرانی

 

فرآیندهای مرتبط با  امور بندری

اداره امور بندری

1-       فرایندهای بندری و مراحل صدور اسناد

 

شرکتهای نمایندگی کشتیرانی

صاحبان کالا

فرآیندهای مرتبط با خدمات دریایی

اداره امور دریایی

1-       فرم های مرتبط با اعلام ورود و پهلو دهی

2-       طرح فرکانسی بندر بوشهر

3-       مشخصات اسکله ، کانال و لنگرگاه

شرکتهای نمایندگی کشتیرانی

فرآیندهای مرتبط با منطقه ویژه ، سرمایه گذاری و بازاریابی

اداره منطقه ویژه

1-       فرم های مربوط به هیات رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

2-       سرمایه گذاری وبازاریابی

3-       فرآیند صدور اسناد

 

سرمایه گذارها و بازرگانها

 

فرآیندهای مرتبط با ثبت شناوران

اداره

ثبت شناوران

1-       نحوه ثبت ، ابطال ،  نقل و انتقال شناورها

2-       آدرس موسسات رده بندی بین المللی و داخلی مورد تایید سازمان

3-       اسامی کارگاه ها و کارخانجات شناور سازی

مالکان شناور

شرکتهای بازرگانی

شرکتهای کشتی سازی

فرآیندهای مرتبط با اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی

اداره

 امور دریانوردان

1-       شرایط ورود به دوره و صدور گواهینامه

2-       شرایط تطبیق گواهینامه

3-       فرم درخواست شناسنامه دریانوردی

4-       شرایط و ضوابط شرکت در آزمونهای دریانوردی

5-       دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر اجرای دوره ها در مراکز آموزشی دریانوردی

6-       دفترچه کارورزی و سیلابس دوره های آموزشی   

7-      دفاتر پیشخوان دولت

 

موسسات و شرکتهای آموزشی دریانوردی

افسران ، مهندسان و فرماندهان کشتی

ملوانان

 فرآیندهای مرتبط با اداره گارد و انتظامات اداره گارد و انتظامات

 


1- فرم تقاضا برای مجوز تردد خودرو یا موتورسیکلت


2 -فرم اطلاعات شرکتها


3-
فرم درخواست مجوز تردد به محوطه های بندریتقاضای صدور مجوز برای رانندگان با خودرو مشترک
 شرکتهای فعال در زمینه های مرتبط با اداره بندر