اطلاعیه خرید توکن و گواهی امضای دیجیتال

 

به اطلاع کلیه شرکت های فعال در زمینه نمایندگی کشتیرانی در استان بوشهر می رساند : 

 

در راستای اجرای تکالیف سازمان در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر استفاده از امضای الکترونیکی در اسناد حمل و نقل و با توجه به شرایط موجود (بیماری کرونا) برای اغلب کسب و کارها مقتضی است؛ کلیه شرکت های نمایندگی کشتیرانی نسبت به خرید توکن و دریافت گواهی مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است شرکت‌های موصوف در هنگام خرید توکن ضمن هماهنگی با دفتر فاوا مستقر در ستاد مرکزی می‌بایست پس از ورود به سایت https://www.gica.ir/totalca  با انتخاب گزینه ثبت نام گواهی و سپس انتخاب عنوان ثبت نام غیرحضوری گواهی الکترونیکی، نوع گزینه را (شخص حقیقی وابسته به غیر دولت) انتخاب نمایید. بدیهی است شرکت های مذکور می بایست به منظور جلوگیری از بروز اختلال در جریان ورود و خروج کشتی‌های تحت نمایندگی ظرف مدت یک هفته نسبت به تهیه توکن اقدام نمایند.