وظایف و مسئولیتها

  • برگزاری آزمونهای دریانوردی در تمامی سمتها  در رده عرشه ویژه شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 3000 و کمتر از 500 و در رده  موتور با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات .

  • صدور ، تمدید ، تجدید و المثنی  گواهینامه های شایستگی و مهارت دریانوردی در تمامی سمتها در رسته عرشه ویژه شناورهای کمتر از 3000 و کمتر از 500 و در رسته موتور با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات.

  • صدور ، تمدید ، المثنی و تجدید شناسنامه دریانوردی (Seaman's Book) .

  • بررسی اصالت و پاسخ به استعلامات در خصوص انواع گواهینامه های دریانوردی صادره از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

  • بررسی و صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی

  • نظارت برحسن  اجرای برگزاری دوره  های  آموزشی  در مراکز آموزشی

  • نظارت بر کار پزشکان معتمد و پزشک ناظر جهت صدور گواهی سلامت پزشکی (Medical fitness)دریانوردان بر اساس مقرره 9/1 کنوانسیون اصلاح شده STCW 

  • بررسی درخواستهای مراکز آموزشی جهت اجرای دوره های دریانوردی با عنایت به مفاد دستورالعمل های مصوب و اعلام کاستی ها در صورت وجود (مقرره 6/1 کنوانسیون اصلاح شده STCW )دریافت و به روز درآوردن اطلاعات مربوطه .

  • بررسی درخواست ها و مشکلات دریانوردان در چهارچوب مقررات و دستورالعمل های مصوب

  •  انجام سایر امور در چارچوب وظایف اداره متبوع برحسب دستور مقام مافوق 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۲

اطلاعات بیشتر :