ارسال الکترونیکی فرم ثبت نام در آزمون

بازدید کننده گرامی شما می توانید با تکمیل فرم زیر و پیوست نمودن مدارک خود درخواست ثبت نام در آزمونها را به صورت الکترونیکی ارسال نمایید و از طریق همین سایت در بخش "پیگیری درخواست ثبت نام " درخواست خود را پیگیری نمایید.

دقت نمایید مدارک پیوستی باید فقط با پسوند JPEG باشند.

فرم مشخصات داوطلب ثبت نام در ازمونهای دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
مشخصات پرونده
*
مشخصات داوطلب
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
لطفا فایل اسکن شده صفحه اول شناسنامه خود را پیوست نمایید
مشخصات گواهینامه سلامت پزشکی
*
*
*
*
لطفا فایل اسکن شده گواهینامه سلامت پزشکی خود را پیوست نمایید
مشخصات خدمات دریایی(برای درجه درخواستی)
*
*
*
*
*
*
*
*
لطفا فایل اسکن شده نامه خدمات دریایی را پیوست نمایید
مشخصات گواهینامه قبلی(در صورت وجود)
لطفا فایل اسکن شده گواهینامه قبلی خود را (در صورت وجود) پیوست نمایید
مشخصات دوره های آموزشی طی شده
*
*
*
*
*
لطفا فایل اسکن شده گواهی طی دوره آموزشی را پیوست نمایید
هزینه
*
*
*
*
*
لطفا فایل اسکن شده فیش بانکی را پیوست نمایید
صحت دریافت مدارک
*


* = ضروری