لیست مراکز و موسسات آموزش دریانوردی مورد تایید

 
                                                                                                               فهرست موسسات آموزشی استان بوشهر

ردیف

نام موسسه / شرکت

نام مدیر عامل

تعداد شعبات

نشانی و شماره تلفن

1

دریافرنوین خلیج فارس

رضا کشتکار

بوشهر

دیر

بوشهر-خ مطهری-کوچه عرفان 1 ساختمان مسیله طبقه اول تلفن 07733533655،07733544555

دیر خ ساحلی پشت رستوران زیتون07735423120

2

شهاب خلیج فارس

علی بارگاهی

بوشهر

بوشهر-صلح آباد- چهارراه شیلات خ والفجر8 کوچه جاشو21-روبروی درب کشتیرانی والفجر

تلفن 07733327177-07733335755

3

دریاراد

عبدالرحمن شفیعی

کنگان

بندر عامری

بلوار امام نرسیده به چهارراه طالقانی-ساختمان بالای بانک تجارت تلفن 07733226842

بندر عامری- کوچه روبروی راهنمایی دخترانه حضرت مریم 2 درب اول سمت راست

4

  

دریاپیمای گناوه

حسین جلالی فخرآوری

گناوه

دیلم

دلوار

خ امام کوچه توحید-پلاک 5  07733123513

خ ساحلی جنب تعاونی لنج داران07735232627

خ مرکزی- کوچه بعد از بانک ملت جنب نانوایی07733251945

5

تاج دریا

عبدالرضا محمدپور

گناوه

ابتدای بلوار شهدا روبروی پمپ بنزین-07733122129

6

کشتیرانی ج.ا.ا.مرکز بوشهر

داریوش جمالی

بوشهر

بوشهر چهارراه کشتیرانی تلفن 07733342313          07733323556

7

پارسیان فناوران عسلویه

علی محمدی

عسلویه

خ ساحلی-بعد از فرماندهی انتظامی پارس جنوبی ساختمان صدف طبقه اول 07737263371

07737263831


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۳

اطلاعات بیشتر :

دوره های آموزشی مورد تایید اداره کل در موسسات آموزش دریانوردی

                                       

                                                      موسسه آموزشی دریاپیمای گناوه

شعبه گناوه:

 1-ملوان عمومی بر روی کشتیهای سفرهای نزدیک به ساحل

2-ایمنی چهارگانه

3- بازآموزی و بروز رسانی پیشرفته اطفای حریق

-4افسر دوم  بر روی شناورهای GT<500- سفرهای نزدیک به ساحل 

5- دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

6-فرمانده برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل

7-کاربر موتورهای دریایی  

8- فرمانده بر روی کشتیهای غیر فلزی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

9-پیشرفته اطفاء حریق 

10-قایقران

11-ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص 500یا بیشتر -سفرهای نامحدود

12-کمک ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از 24 متر آبهای محدود

13-ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از 12 متر آبهای ساحلی

14-ملوان صیاد

شعبه دیلم:

 1-ملوان عمومی بر روی کشتیهای سفرهای نزدیک به ساحل

2-ملوان صیاد

3- افسر دوم بر روی کشتیهای غیر فلزی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

4-بازآموزی و بروز رسانی ایمنی چهارگانه 

 5- ایمنی چهارگانه 

6-کمکهای اولیه پزشکی

6- قایقران بر روی قایقهای موتوری

7-ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از 12 متر آبهای ساحلی

شعبه دلوار:

1- ملوان عمومی بر روی کشتیهای سفرهای نزدیک به ساحل

2-ایمنی چهارگانه    

3-فرمانده بر روی کشتیهای غیر فلزی  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل 

4-  افسردوم بر روی کشتیهای غیر فلزی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل

               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                     موسسه آموزشی دریاراد

شعبه کنگان:

 1-ملوان عمومی بر روی کشتیهای سفرهای نزدیک به ساحل

 2-  کاربرموتورهای دریائی

3-  افسردوم بر روی کشتیهای غیر فلزی  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -(GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

7- ایمنی چهارگانه

9-فرمانده در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا کشتی های غیر چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150-سفرهای نزدیک به ساحل 

 شعبه بندر عامری:

 1-ملوان عمومی بر روی کشتیهای سفرهای نزدیک به ساحل

2-ایمنی چهارگانه

3-بازآموزی و بروز رسانی ایمنی چهارگانه (سفرهای نامحدود و نزدیک به ساحل )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              موسسه آموزشی شهاب خلیج فارس

 1-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500سفرهای نزدیک به ساحل

 2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

3- افسردوم بر روی شناورهای  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

4- افسردوم تطبیقی 95 به 2010بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

5- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل

6-کاربر موتورهای دریایی در شناورهای با قدرت موتور  کمتر از750کیلووات -سفرهای نزدیک به ساحل 

7-ملوان عمومی در کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر (GT>500) سفرهای نامحدود

8-افسر مهندس دوم بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

9-افسر مهندس دوم تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

10-افسر مهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

11-افسر مهندس سوم تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

12- کمکهای اولیه پزشکی 

13-پیشرفته اطفاء حریق

14-  افسردوم در کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 وغیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

15-افسردوم تطبیقی بر روی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) یا کشتی های فلزی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

16-فرمانده در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا کشتی های غیر چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150-سفرهای نزدیک به ساحل 

17-فرمانده چوبی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا فلزی کمتراز 150-سفرهای نزدیک به ساحل

18-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص بیشتر از500سفرهای نامحدود

19- ایمنی چهارگانه GT>500-سفرهای نامحدود

20-فرمانده برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

21-فرمانده تطبیقی 95به 2010 بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

22-ناخدا درشناورهای صیادی با طول کمتر از 12 متر-آبهای ساحلی 

23- ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از 24 متر -آبهای محدود

24-کمک ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتراز 24 متر -آبهای محدود

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           موسسه آموزشی تاج دریای گناوه

 

1-  ملوان عمومی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500سفرهای نزدیک به ساحل

 2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

3-  افسردوم در کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 وغیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

4-افسردوم تطبیقی بر روی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) یا کشتی های فلزی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

5-  فرمانده در کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 وغیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

6-فرمانده چوبی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل

7- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل

8- ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از 12 متر آبهای ساحلی

9-ملوان صیاد درجه 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       موسسه آموزشی پارسیان فن آوران عسلویه

 

1-  ملوان عمومی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500سفرهای نزدیک به ساحل

 2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

3- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        موسسه آموزشی دریای دورشعبه مرکزی(بوشهر)

  

 تعلیق


   

موسسه آموزشی کشتیرانی ج.ا.ا.مرکز بوشهر

1-  ایمنی چهارگانه GT>500-سفرهای نامحدود                          

2- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل

-3کاربر موتورهای دریایی در شناورهای با قدرت موتور  کمتر از750کیلووات -سفرهای نزدیک به ساحل 

4-افسر مهندس دوم بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

5-افسر مهندس دوم تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

6-افسر مهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

7-افسر مهندس سوم تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

8-ملوان عمومی در کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر (GT>500) سفرهای نامحدود

9- دوره آگاهی امنیتی دریانوردان با وظائف امنیتی تعیین شده

10-فرمانده چوبی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل

11-پیشرفته اطفاء حریق

12-کمکهای اولیه پزشکی

13-شناور بقاء و قایقهای نجات تندرو

  14-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

15-افسر سرمهندس تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 3000-سفرهای نزدیک به ساحل 
16-افسر سرمهندس بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 3000-سفرهای نزدیک به ساحل 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرکت پایانه های نفتی

1- ایمنی چهارگانه GT>500

2-ملوان عمومی GT>500

3-

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

موسسه آموزشی دریافرنوین خلیج فارس (دیر(

1- تطبیقی فرمانده چوبی GT<500

2-تطبیقی ملوان عمومی GT<500

3- تطبیقی افسردوم چوبی GT<500

4-ملوان عمومی کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

5-افسر دوم بر روی شناورهای چوبی کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

6-ایمنی چهارگانه کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

                                                                     موسسه آموزشی دریافرنوین خلیج فارس (بوشهر        

1- ملوان عمومی بر روی کشتیهای سفرهای نزدیک به ساحل

2- ایمنی چهارگانه

3-فرماندهی بر روی شناورهای چوبی کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

- قایقران بر روی قایقهای موتوری

ملوان عمومی بر روی کشتی های سفرهای نامحدود

مهارت در فنون عرشه

پیشرفته اطفای حریق

کاربری سامانه نقشه های الکترونیکی و اطلاعات (سطح عملیاتی)

 افسر امنیتی کشتی

افسر مهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

دوره آموزشی مدرسین و ممتحنین دریانوردی

کاربر مخابرات محدود GMDSS- ROC

افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر و کمتر از 3000 سفرهای نزدیک به ساحل

افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۳

اطلاعات بیشتر :