پزشکان ناظر و معتمد

اداره کل بنادر و دریا نوردی استان بوشهر

نام سند:

لیست پزشکان معتمد استان بوشهر

شماره سند:

BPMA-DS-F17-00

                                                            

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

شماره نظام پزشکی

نشانی و شماره تلفن

ملاحظات

1

دکتر محمدرضا محسنی

83847

پزشک ناظر

2

دکتر محمد رستگارپور

84037

بوشهر  خیابان سینما بهمن (خ شهید شهریاری)-انتهای خیابان- روبروی دبستان سعادت' 33326314 (مجوزصدور سفرهای نزدیک به ساحل و سفرهای نامحدود)

مم3

دکتر محمد پورداود

20884

گناوه خ فرمانداری روبروی داروخانه دکتر مظفری' 33122972

(مجوز صدور سفرهای نزدیک به ساحل و سفرهای نامحدود)

4

دکتر حسین قاسمی

67366

دلوار کنار داروخانه دکتر جوکاری  (مجوز صدور سفرهای نزدیک به ساحل)

  '35232644

5

دکتر  محمد      محبوب نیا

77577

کنگان- بلوار امام جنب داروخانه قلی پور    ' 37223140 (مجوزصدور سفرهای نزدیک به ساحل و سفرهای نامحدود)

6

دکتر یدالله           باقر زاده

73175

گناوه  جنب کمیته امداد خمینی  بلوار پاسداران' 33134439(مجوزصدور سفرهای نزدیک به ساحل)

7

دکتر حمیدرضا    کرمی

103461

عسلویه -روبروی بهداری (مجوز صدور سفرهای نزدیک به ساحل'37266402

8

دکتر شهرام فروزان

دیلم- خیابان شریعتی جنوبی جنب اداره برق شهرستان 33241850( مجوز صدور سفرهای نزدیک به ساحل)

9

دکتر   غلامرضا حاجیانی

81724

بوشهر خ بهشت صادق روبروی ابزار آلات شمشیری ساختمان سپتینا 033535912(مجوز صدور سفرهای نزدیک به ساحل و نامحدود)

10

دکتر عبدالخالق بحرانی فرد

122517

دیر- خ شهید بهشتی روبروی بانک ملی  تلفن 35425134 ( مجوز صدور سفرهای نزدیک به ساحل)