مدارک مورد نیاز جهت تمدید ، تجدید و صدور شناسنامه دریانوردی

تعاریف:


صدور: شناسنامه ای که برای اولین بار صادر میگردد.

تمدید: شناسنامه پس از اتمام اولین تاریخ اعتبار 5 ساله ، برای 5 سال دوم تمدید می گردد.

تجدید: شناسنامه ای که بعد از خاتمه اعتبار و پر شدن صفحات تمدید یا خدمات دریایی یا ملاحظات و یا مخدوش شدن شناسنامه قبلی که استفاده از آن امکان پذیر نباشد صادر می گردد.
ارتقاء سمت: ثبت سمتهای جدید دریانوردی به درخواست دریانورد.

کارمند کشتیرانی: افراد غیر دریانوردی که بنا به نیاز خطوط کشتیرانی عازم ماموریت های دریایی می باشند.

همراه: همسر یا فرزندان دریانورد که به قصد سفر به همراه دریانوردان نیاز به صدور شناسنامه دریانوردی دارد.
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور وتجدید شناسنامه دریانوردی:

- دارا بودن حداقل 18 سال سن و صلاحیت خروج از کشور
-روگرفت فرم شناسنامه دریانوردی

- اصل و روگرفت کارت ملی (یک سری)

- اصل و روگرفت تمامی صفحات شناسنامه (یک سری)

- اصل وروگرفت صفحه اول گذرنامه هوایی

- اصل و روگرفت کارت سلامت پزشکی معتبر که پس از معاینات لازم توسط پزشکان معتمد صادر می گردد.

-ارائه رسید پرداخت هزینه صدور به مبلغ 250000ریال به حساب سیبا شماره2176451050000 به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان بوشهر

-ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 20000 ریال به حساب سیبا شماره 2176451001006


- اصل و روگرفت گواهینامه ایمنی چهارگانه معتبر جهت کارمندان و دانشجو یان


- اصل و روگرفت گواهینامه مهارت یا گواهینامه شایستگی معتبر جهت دریانوردان

- اصل شناسنامه دریانوردی برای تقاضاهای تمدید،تجدیدودرج سمت

- معرفی نامه از شرکت کشتیرانی یا مراکز آموزش عالی برای کارمندان و دانشجویان

- 3 قطعه عکس4*3 رنگی(عکس سیاه و سفید به هیچ وجه پذیرفته نمی گردد), پشت نویسی شده، بدون عینک، کلاه، کراوات و یونیفرم با زمینه کاملاً روشن، از یک نگاتیو که بیش از یکسال از تاریخ آن نگذشته باشد و بانوان با حجاب اسلامی (در خصوص فرزندان عکس ها به صورت انفرادی و جهت فرزند دختر بالای 8 سال، حجاب اسلامی الزامی است ).

-پاکت پستی مخصوص شناسنامه

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تمدید شناسنامه دریانوردی:
-دارا بودن حداقل 18 سال سن و صلاحیت خروج از کشور

-تکمیل فرم درخواست شناسنامه دریانوردی

-کپی کارت ملی

-کپی کارت مهارت

- کپی کارت سلامت پزشکی

- ارائه پاکت پستی

-کپی صفحه اول گذرنامه هوائی

-یک قطعه عکس 4*3 برای الصاق بر روی فرمتوجه :

> ملاک صحت نگارش فارسی و لاتین مشخصات فردی متقاضیان، مشخصات تایید شده توسط متقاضی در بند 1 فرم درخواست صدور اسناد می باشدو هر گونه درخواست تغییر در مشخصات بعد از صدور، منجر به تاخیر و منوط به پرداخت کامل هزینه های صدور خواهد شد. لذا درخواست می گردد دقت کافی در خصوص درج صحیح اطلاعات فردی مطابق با شناسنامه و یا گذرنامه بعمل آید.

> پذیرش مدارک فقط از طریق ادارات پست استان بوشهر و مراکز آموزشی دریانوردی مجاز مسقر در استان بوشهر وتوزیع فقط از طریق اداره کل پست استان بوشهر صورت می پذیرد.

> ارائه اصل و کپی مدارک به پذیرش الزامیست . در صورت عدم ارائه اصل مدارک، لازم است روگرفت مدارک توسط مراجع ذیصلاح برابر با اصل گردد.

< با هر گونه تخلف در خصوص جعل و تزویر اسناد مطابق قوانین و مقررات جزایی قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.

<تحویل شناسنامه دریانوردی به وکیل در صورتی امکان پذیر است که بند 11 فرم درخواست شناسنامه دریانوردی توسط متقاضی تکمیل و توسط دفتر ثبت اسناد رسمی تائید گردیده باشد.
> تکمیل بند 13 تعهدنامه آموزشهای ایمنی جهت بانوان و کارمندان الزامی می باشد.
<گواهینامه های شایستگی و چهارگانه الزاما می بایستی بیش از 3 ماه و گواهی سلامت پزشکی بیش از یک ماه اعتبار داشته باشند.

**مبالغ دریافتی جهت صدور به هیچ وجه قابل استرداد و یا انتقال به غیر نمی باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۲

اطلاعات بیشتر :