پرسشهای متداول

آیا امکان تمدید یا تجدید گواهینامه های شایستگی ،کارتهای مهارت و دوره های جانبی که از تهران یا سایر بنادر صادر شده اند در بندر بوشهر وجود دارد ؟

بلی .تمدید و تجدید کلیه گواهینامه های شایستگی عرشه کمتر از 500 وموتر کمتر از kw<3000 وکارتهای مهارت ودوره های جانبی کمتر از 500 وهمچنین مهارت ملوانی بیشتر از 500 وایمنی چهارگانه بیشتر از 500 در بندر بوشهر امکان پذیر می باشد

آیا امکان تمدید یا تجدید شناسنامه های دریانوردی که از تهران یا سایر بنادر کشور صادر شده اند در بندر بوشهر وجود دارد ؟

بلی .در صورت معتبر بودن گواهینامه های شایستگی یا مهارت دریانورد وارائه سایر مدارک مورد نیاز  تمدید و تجدید شناسنامه  دریانوردی در بندر بوشهر امکان پذیر می باشد 

آزمونهای دریانوردی (عرشه و موتور ) هر چند وقت یکبار برگزار می گردد؟

تقریبا هر 45 روز یکبار برگزار می گردد. جهت دریافت برنامه آزمون به سایت اینترنتی اداره کل بنادر ودریانوردی استان بوشهر قسمت امتحانات ، گواهینامه  وشناسنامه دریانوردی ، قسمت آزمونها مراجعه شود .

آیا ارائه خدمات دریایی به صورت نامه کتبی از طرف شرکت یا به صورت درج در شناسنامه دریانوردی هریک به تنهایی کافی است؟

بلی، در شناسنامه دریانوردی تکمیل صفحات مربوط به خدمت دریایی و تایید آن توسط فرمانده و شرکت کشتیرانی مربوطه یا ارائه نامه کتبی از سوی شرکت کشتیرانی همراه با درج جزئیات سفرهای دریایی و تایید آن توسط آن شرکت قابل قبول می باشد.

آیا داشتن همزمان سمت های مختلف دریانوردی (عرشه و موتور) در یک گواهینامه شایستگی امکان پذیر است؟

خیر. هر دریانورد مجاز به دریافت فقط یک گواهینامه شایستگی یا مهارت در سمت عرشه یا موتور می باشد. 

آیا طی دور ه های جانبی دریانوردی در خارج از کشور ایران مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی می باشد؟

. گواهی طی دوره های آموزشی جانبی، خارج از کشور بر اساس استانداردها و قوانین و مقررات آن کشور صادر شده و مورد قبول و تایید سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد

از کجا می توان دفترچه کارآموزی را تهیه کرد؟

دفترچه کار آموزی را با مراجعه به مراکز و مؤسسات آموزش دریانوردی مورد تأیید اداره کل طبق آدرس های مندرج در سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی تهیه نمایید.

چه مدارکی مورد نیاز آزمونهای دریانوردی (عرشه و موتور) می باشد؟

برای مشاهده مدارک مورد نیاز شرکت در آزمونهای دریانوردی می توانید به آدرس سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قسمت امتحانات، گواهینامه و شناسنامه دریانوردی رفته و سپس در قسمت گواهینامه های دریانوردی بر روی گزینه یا سمت مورد نظر کلیک نمایید (http://bushehrport.pmo.ir/certificate-certificateconditions-fa.html)

چگونه می توان گواهینامه شایستگی،کارت مهارت یا شناسنامه دریانوردی خود را تمدید کرد؟

مدارک و شرایط مورد نیاز تمدید یا تجدید هر یک از اسناد مورد نیاز را می توان با مراجعه به سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قسمت امتحانات، گواهینامه و شناسنامه دریانوردی مدارک لازم را تهیه و از طریق اداره پست یا مؤسسات آموزشی مورد تایید یا تعاونی صیادی اقدام نمایید.

در صورت مفقود شدن گواهینامه شایستگی ، کارت مهارت یا شناسنامه دریانوردی چگونه اقدام نمائیم؟

در صورت مفقود شدن هر یک از مدارک دریانوردی به اداره کل بنادر و دریانوردی – اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی مراجعه نموده، اطلاعات مورد نیاز مدارک خود را دریافت کرده و جهت سپردن تعهد محضری مبنی بر پذیرش مسئولیت عواقب ناشی از هر گونه سوء استفاده احتمالی و عودت مدرک مورد نظر در صورت پیدا شدن، به یکی از دفترخانه اسناد رسمی رفته و پس از دریافت یک نسخه از تعهد تنظیم شده، آن را به اداره امتحانات ارائه داده، اداره امتحانات جهت متقاضی گواهی مفقود شدن مدرک را صادر کرده و پس از گذشت 2 ماه مبادرت به صدور المثنی می نماید.0(درموردشناسنامه دریانوردی نیازبه گذشت دو ماه نمی باشد)

آیا در صورتیکه حداکثر یک ماه خدمت دریائی کسر داشته باشیم می توان در آزمون شرکت نمود؟

بلی، در صورتی که پس از قبولی در آزمون، کسری خدمت دریایی تکمیل شود.

آیا می توان دوره های آموزش مورد نیاز یک سمت دریانوردی (عرشه و موتور) صیادی را در خارج از استان بوشهر طی نموده و در آزمونهای استان بوشهر شرکت نمائیم؟

بلی، کلیه دوره های آموزشی طی شده در مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی جهت شرکت در آزمون قابل قبول می باشد.

هزینه های مورد نیاز هریک از سمت های دریانوردی _(عرشه و موتور) چقدر است؟

هزینه شرکت در آزمون و صدور هریک از گواهینامه های دریانوردی، کارت مهارت، کارتهای صیادی، کارتهای جانبی و شناسنامه دریانوردی قابل مشاهده در سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قسمت امتحانات، گواهینامه و شناسنامه دریانوردی می باشد. جهت اطلاع از هزینه های دوره های آموزشی مورد نیاز آزمون به مراکز و مؤسسات آموزش دریاوردی مورد تایید مراجعه نمایید.

آیا می توان با گواهینامه شایستگی که در خارج از کشور ایران دریافت کرده ایم برروی شناورهای جمهوری اسلامی ایران فعالت نمائیم؟

فعالیت بر روی کشتهای با پرچم جمهوری اسلامی ایران با گواهینامه شایستگی صادر از سایر کشورها منوط به دریافت سند شناسایی فقط برای گواهینامه های شایستگی معتبر از طرف کشورهای متعاهد با کشور ایران بر اساس مفاد STCW 95  می باشد.

جهت دریافت نتیجه آزمون ها به کجا باید مراجعه نمائیم؟

جهت دریافت نتیجه آزمون هر دوره به سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قسمت امتحانات، گواهینامه و شناسنامه دریانوردی، قسمت آزمونها مراجعه نموده و با وارد کردن شماره کد ملی خود و کد امنیتی نتیجه آزمون خود را مشاهده نمایید. 

چگونه می توان درخواست کارت مهارت ، گواهینامه شایستگی و شناسنامه دریانوردی نمائیم؟

درخواست کارت مهارت و گواهینامه شایستگی با مراجعه به مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی و شناسنامه دریانوردی با مراجعه به مراکز پست سراسر استان همچنین مُؤسسات آموزشی مورد تایید، انجام می شود.

جهت طی دوره های آموزش رشته های عرشه، موتور، صیادی و جانبی به کدام مؤسسات آموزشی می توان مراجعه کرد؟

جهت طی دوره های آموزشی به مؤسسات آموزش دریانوردی مورد تأیید اداره کل طبق آدرس های مندرج در سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی مراجعه فرمایید.

دلیل برگزاری کمیسیون پزشکی چه می باشد و چه کسانی در کمیسیون پزشکی شرکت می کنند؟

دلیل برگزاری کمیسیون، مطرح نمودن مسائل افرادی است که جهت دریافت کارت سلامت با مشکل مواجه شدند و متقاضیان با مراجعه به پزشک معتمد و گرفتن معرفی نامه از آن به اداره امتحانات مراجعه نموده و تایخ حضور در کمسیون به آنها اعلام خواهد شد.

نحوه دریافت کارت سلامت چگونه می باشد؟

متقاضیان می توانند طبق آدرس های مندرج در سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی قسمت پزشکان و ناظران مورد تایید اداره کل، پزشک محل خود را انتخاب نمود و با مراجعه به آن کارت سلامت پزشکی دریافت نماید.

ارائه گواهی طی دوره های آموزش توسط مراکز و مؤسسات آموزشی به اداره امتحانات پس از چه مدت قابل قبول می باشد؟

مدت زمان ارائه گواهی طی دوره آموزش به اداره امتحانات جهت تایید، از تاریخ پایان دوره  3 ماه  می باشد.

شرایط تدریس در مؤسسات آموزشی چگونه می باشد؟

شرایط تدریس در موسسات آموزشی، متقاضی مدارک مورد نیاز را بر اساس دستورالعمل های سازمان بنادر و دریانوردی به مؤسسات آموزشی ارائه نموده و مدارک متقاضی جهت بررسی کارشناسی و اعطاء مجوز از طریق مؤسسات آموزشی به اداره امتحانات تحویل داده خواهد شد.

حداکثر مدت زمان غیبت در دوره های آموزشی چقدر می باشد؟

برای مباحث تئوری حداکثر میزان غیبت مجاز جهت دوره های آموزشی زیر صد ساعت، 8/1 کل زمان مباحث تئوری دوره بوده و برای دوره های آموزشی بالاتر از صد ساعت، 10/1 کل زمان مباحث تئوری دوره می باشد. در ضمن فراگیران به طور کلی مجاز به غیبت عملی در مباحث عملی نمی باشند.