تماس با ما

تماس با ما
 
 
رئیس اداره امتحانات (علیرضا رهبر)
07731666020
قسمت پذیرش و صدور( حسین اردشیری)
07731666019
قسمت نظارت بر موسسات آموزشی(رضوان نعمتی زاده)
07731666021
فاکس اداره امتحانات
07731666030

قسمت امتحانات و نظارت(صف شکن)

07731666032

قسمت آزمون (خانزاده)

07731666026

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۴

اطلاعات بیشتر :