علیرغم تلاشهای مستمر در ساخت شناورهای ایمن و استفاده از تجهیزات پیشرفته اعم از ناوبری و کمک ناوبری، سوانح دریایی همچنان بوقوع پیوسته و منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و آلودگی محیط زیست دریایی می­گردند. اهمیت بررسی سوانح در صنعت دریایی برای دست اندرکاران این صنعت پوشیده نمی­باشد. بررسی دقیق، موثر و بموقع سوانح می­تواند به شناخت عوامل و ریشه­های سوانح دریایی منجر شود. انجام اقدامات اصلاحی پس از شناسایی این عوامل، از طریق تدوین و یا بازنگری قوانین و دستورالعمل­ها باعث ارتقاء ایمنی و استانداردها در صنعت دریانوردی می­گردد. لذا بررسی موثر و بموقع سوانح دریایی می­تواند منجر به اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در راستای پیشگیری و یا کاهش  سوانح مشابه گردیده و حاصل آن افزایش ضریب ایمنی دریا نوردی، ایمنی جان و مال انسان ها، ایمنی و حفاظت ازتاسیسات و محیط زیست دریائی خواهد بود.

 

هدف از بررسی سوانح دریائی

     هدف از بررسی سوانح دریایی فارغ از تعیین و شناسایی مقصر یا مقصرین بروز سانحه، صرفا بمنظور پیشگیری از وقوع سوانح دریایی مشابه در آینده است(با نگرشی فنی و ایمنی) و جهت تعیین میزان مسئولیت یا قصور افراد نمی­باشد. بنابراین در بررسی سوانح بوقوع پیوسته شناخت مقصر یا مقصرین سانحه در شرح وظایف کمیته سوانح دریایی قرار نمی­گیرد. فرآیند بررسی­های سوانح دریایی فارغ از معذوریتهای اداری و بصورت مستقل از بررسی های جنحه، قضایی، اداری و جرائم مدنی انجام می­پذیرد.

 

 

 

 

چارچوب قانونی وظایف و فعالیتها

      در راستای رعایت قوانین بین­المللی مرتبط با بررسی سوانح دریایی، توجه به اسناد، بخشنامه­ها و قطعنامه­های سازمان بین­المللی دریانوردی(IMO) ،  بویژه  قطعنامه شماره 255 نشست 85 کمیته ایمنی دریانوردی  مورخ 16 مه سال 2008، به عنوان چهارچوب اصلی فعالیتها ضروری می­باشد.

اهمیت روز افزون بررسی سوانح دریایی موجب گردید تا سازمان بین­المللی دریانوردی با ادغام کلیه مصوبه­های پیشین مربوط به نحوه بررسی سوانح دریایی، اقدام به تصویب قطعنامه شماره 849  در مجمع بیستم  در تاریخ 27 نوامبر 1997، نماید. تغییرات و اطلاعات تکمیلی به قطعنامه فوق­الذکر نیز در قالب قطعنامه شماره 884 در مجمع بیست و یکم در نوامبر 1999، با توجه ویژه به شناسایی عوامل انسانی و با هدف توسعه یک روش یکسان برای رسیدگی به سوانح دریائی ارائه گردید. نظر به اینکه بر اساس مقرره بیست و یکم از فصل اول کنوانسیون بین­المللی ایمنی جان انسانها در دریا (SOLAS) و ماده 23 کنوانسیون بین­المللی خط شاهین (LOAD LINE 66)، مواد هشت و دوازده از کنوانسیون بین­المللی جلوگیری از آلودگی دریا توسط شناورها (73/78 MARPOL)  و با ملاحظه قوانین ماده 2 و ماده 94 کنوانسیون سازمان ملل متحد در باره حقوق دریاها (UNCLOS)، بر حسب حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی و صاحب پرچم ، متولی دریائی هر کشور را مؤظف به بررسی سوانح به­وقوع پیوسته برای شناورهای تحت پرچم خود (در آبهای داخلی، ساحلی و بین­المللی) و گزارش به سازمان بین­المللی دریانوردی نموده است . بر اساس کنوانسیون­ها و قطعنامه­های فوق­الذکر سوانحی که بررسی آنها موجب تغییر در قوانین و مقررات بین­المللی و یا ملی گردد نیز می­بایست مورد بررسی قرار گیرند.

بر این اساس معاونت امور دریایی به نمایندگی از سازمان بنادر و دریانوردی که نقش متولی و مرجع دریایی کشور را بر عهده دارد، با در نظر گرفتن کنوانسیون­هاو قطعنامه­های سازمان بین­المللی دریایی، دستورالعمل اجرائی رسیدگی به سوانح دریائی  را مرور و تدوین نموده و طی اجلاس 1674 مورخ18/7/90 به تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی رساند.این دستور العمل پس از ابلاغ به کلیه بنادر، در دستور کار کلیه کمیته­های بررسی سوانح دریایی قرار گرفت.

 

دامنه وظایف کمیته­های بررسی سوانح دریایی

1-بررسی سوانح شناورهای با پرچم جمهوری اسلامی ایران در داخل و یا خارج از کشور؛

2- بررسی سوانح بوقوع پیوسته در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توسط شناورهای با پرچم کشور خارجی؛

3-بررسی سوانح مربوط به شناورهای با پرچم کشورهای خارجی که حامل سرنشینان با ملیت جمهوری اسلامی ایران باشد؛

4- بررسی سوانحی که کشور در آن ذینفع باشد؛

5-شناسایی علل و عوامل و خطاهای انسانی در بروز سانحه و یا رخدادهای دریایی(سوانح بالقوه)؛

6- ارائه توصیه و اقدامات اصلاحی بمنظور پیشگیری و کاهش سوانح و رخدادهای دریایی و انجام پیگیری­های لازم جهت حصول اطمینان از اجرای آنها؛

7- انتشار علل و عوامل وقوع سوانح دریایی و ابلاغ درسهای آموخته شده از سوانح و رخدادهای دریایی به کلیه دست­اندرکاران ذیربط جهت ارتقاء استانداردهای ایمنی، دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی.

توضیح: انجام فرآیند بررسی سانحه فقط در رابطه با سوانح مرتبط فعالیت شناورها  صورت می پذیرد.

 

 

 

 

جایگاه کمیته سوانح دریایی

     سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان مرجع دریایی (متولی بررسی سوانح دریایی) دولت جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان کشور صاحب پرچم، کشور صاحب بندر، کشور ساحلی و یا کشور ذینفع در سوانح دریایی به بررسی و تحقیق سوانح دریایی پرداخته و در صورت وجود کشور دیگر بعنوان کشور صاحب پرچم، کشورصاحب بندر،کشور ساحلی و یا کشور ذینفع، معاونت امور دریایی در سازمان بنادر و دریانوردی، تدابیر لازم را جهت تعامل، هماهنگی، ارتباط  و همچنین انتخاب کشور اصلی و مرجع بررسی کننده سانحه و یا رخداد دریایی اتخاذ می­نماید.

در این راستا به موازات و با محوریت کمیته بررسی سوانح دریایی مستقر در سازمان بنادر و در یانوردی(دفتر سازمان های تخصصی و بین المللی)، مراکز اصلی  و فرعی بررسی سوانح دریایی درادارات کل استانهای ساحلی کشور و بنادر تابعه فعالیت می­نمایند.

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بعنوان نماینده مرجع دریایی و متولی در امر تحقیق و بررسی سوانح دریایی در استان با استقرار کمیته اصلی در بوشهر و همچنین کمیته فرعی خود در بندر عسلویه، بررسی سوانح بوقوع پیوسته در استان را پوشش می­دهد.

 


   

 

 

 

دامنه جغرافیایی تحت پوشش اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

      در ارتباط با ایمنی جان افراد و مسائل زیست محیطی و اقتصادی، بررسی سوانح با هدف پیشگیری از سوانح مشابه از اهمیت بالایی در کشور برخوردار می­باشد. سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان تنها مرجع دریایی، مسئول رسیدگی به سوانح بوقوع پیوسته در آبهای شمال و جنوب کشور می­باشد. ایران در جنوب خود 1800 کیلومتر مرز ساحلی دارد. در حدود 1200 کیلومتر از این مرز در خلیج فارس قرار داشته که محل تردد شناورهای مختلف و فعالیت­های پیچیده و متنوع  صنعتی و دریایی می­باشد. استان بوشهر دارای ساحلی  بالغ بر 600 کیلومتر  می باشد که این ساحل با در نظر گرفتن خورها، کانالها و حواشی جزیره­ها، به حدود 900 کیلومتر می رسد. این استان در  فرا ساحل خود بسیاری از میادین نفت و گاز کشور را جای داده­است.میادین و فعالیت­های فراساحلی واقع در مناطق بهرگان، ابوذر، سروش، درود، فروزان، بلوک فارسی و همچنین میدان گازی بسیار گسترده با فعالیت­های متنوع پارس جنوبی، از جمله فعالیت­های فرا ساحلی مجاور استان در بخش گاز و نفت می­باشند. در واقع بزرگترین پایانه­های صادراتی نفت و گاز در این استان قرار دارد. آبهای ساحلی استان همچنین محل تردد ناوگان عبوری از سمت شرق خلیج فارس و تنگه هرمز بسمت بنادر شمال غربی و غربی و بالعکس می باشد. بر این اساس سوانح بوقوع پیوسته در این استان بسیار متنوع و پیچیده بوده لذا بررسی این سوانح می تواند برای صنعت دریانوردی مفید و حائز اهمیت باشد.

      اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بعنوان مرجع دریایی و به نیابت از معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و در چارچوب الزامات بین المللی و ملی، به سوانح بوقوع پیوسته در آبهای استان رسیدگی می­نماید. دامنه جغرافیایی فعالیت کمیته بررسی سوانح دریایی بوشهر در چارچوب قطعنامه­های سازمان بین­المللی دریانوردی و مطابق با محدوده پوشش مرکز هماهنگی جستجو و نجات و مقابله با آلودگی  این

 اداره کل می باشد.

 

 

 

 

 

 

سوانح3

 

 

 

الزام به اطلاع رسانی سوانح دریایی

      اطلاع رسانی در رابطه با سوانح و رخدادهای دریایی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت برای کلیه شناورهای ایرانی و خارجی و در آبهای آزاد و آبهای سایرکشورها برای شناور های تحت پرچم، می باید در اولویت امر و اسرع وقت توسط فرماندهان و یا مالکان شناور به نقاط تماس فرد مسئول و ذیربط در اداره کل بنادرو دریانوردی استان بوشهر و همچنین به مرکز کنترل ترافیک دریائی و یا مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی در نزدیکترین بندر انجام پذیرد. در صورت عدم رعایت  مورد فوق، دلیل عدم اطلاع رسانی از سوی منبع ذیربط استعلام و ضمن تاکید اهمیت موضوع به این منبع، یاد آوری و پیگیری لازم صورت می پذیرد .

 

 

 

الزام به همکاری در انجام فرآیند بررسی سوانح دریایی

      شرکت کشتیرانی، مالک و فرمانده شناور سانحه دیده می باید حد اکثر همکاری لازم با کارشناسان اعزامی کمیته بررسی سانحه که توسط بندر معرفی گردیده اند را بعمل آورده و تسهیلات لازم را جهت انجام وظایف وی فراهم نماید.

در صورت عدم همکاری شرکتهای کشتیرانی، مالکان و فرمانده شناور با کارشناسان و بازرسان کمیته های سوانح دریایی، شناور مورد نظر تا رفع عدم همکاری، در بندر توسط قسمت کنترل و بازرسی کشتیها و در دریا بوسیله گشت دریابانی متوقف شده و عزیمت شناور منوط به همکاری در چارچوب دستور العمل اجرایی نحوه بررسی سوانح خواهد بود.

شرکتهای کشتیرانی ، مالکان و فرمانده شناور با پرچم ایرانی و غیر ایرانی موظف به ارائه مدارک و اسناد معتبر و مورد نیاز کارشناسان سوانح می­باشند لذا ارائه اسناد نادرست ، فاقد اعتبار و تایید نشده بر کیفیت تحقیق و نتایج حاصل از  بررسی موثر بوده و عواقب ناشی از عدم ارائه و یا ارائه نادرست اسناد و مدارک متوجه ارائه کننده خواهد بود.

 

جمع آوری  مستندات از دریانوردان

      بمنظور جمع آوری مستندات از دریانوردان در بررسی های مربوط به سوانح دریایی توسط کارشناسان سوانح دریایی ، نکات ذیل رعایت می گردد:

-جمع آوری مستندات در اولین فرصت مقتضی انجام می­شود؛

-دریانورد باید بتواند در اولین فرصت به شناور و یا کشور خود برگشته و یا در کارش مشارکت داده شود؛

-حق و حقوق انسانی دریانورد حفظ  می­شود؛

افرادی که بر اساس مقررات سوانح دریایی ملزم به ارائه شواهدی جهت بررسی سوانح دریایی باشند و در صورتی که آن شواهد منجر به پیگیری­های قضایی آنها گردد، حتی­المقدور از ارائه و یا مطرح شدن این اسناد در رسیدگی­های حقوقی و یا جزائی جلوگیری می­گردد.

اشخاصی که ملزم به ارائه اسناد و مدارک هستند در رابطه با علت و هدف این بررسی و تحقیق مطلع گردیده و حق مشروع این اشخاص در رابطه با  دسترسی به وکیل و یا مشاور حقوقی در موارد ذیل به او یاد آوری می­شود:

-در صورت احتمال پیگیری­های قضایی این اشخاص در تعاقب بررسی­ها و تحقیقات سوانح دریایی ؛

-حمایت­های لازم از دریانورد در رابطه با  عدم محکومیت و یا استفاده از  مستندات اخذ شده بر علیه او و همچنین رعایت حق اقدام به سکوت در بررسی­های مرتبط با سوانح دریایی.

 

افشای اسناد ، سوابق و مدارک مرتبط با سانحه دریایی

     سوابق، اسناد و مدارکی که در روند بررسی سانحه به دست آمده است(مانند اظهارات، ارتباطات، مکالمات، اطلاعات پزشکی و خصوصی افراد) محرمانه تلقی شده و در دسترس عموم و یا افراد غیر مسئول قرار نمی­­گیرد.

برخی از مدارک  و اسناد مرتبط با بررسی و تحقیق سوانح و یا رخداد دریایی، در صورت لزوم و در موارد ذیل می توانند فاش شده و در دسترس قرار گیرند:

-به افرادی که بمنظور بررسی سانحه بعنوان مشاور استخدام شوند؛

- با رعایت اهداف، عدم افشای اطلاعات بصورت کامل باعث شود تا تقصیر و یا ملامتی متوجه  فرد و یا گروه درگیر در سانحه گردد؛

-در صورتی که فاش نمودن آن به شناسایی عوامل موثر در بروز سانحه دریایی کمک نماید؛

-درج و یا پیوست پاره ای از مدارک در گزارش نهایی، بدون دخل و تصرف، که در شناسایی عوامل و آنالیز ایمنی سانحه موثر باشد؛

-ارائه اسناد و مدارک به کشور ذینفع در سانحه بررسی شده در صورت دریافت تضمین از آن کشور بمنظور محرمانه نگاه داشتن این مدارک.

 هدف از بررسی سوانح دریایی بهره برداری از تجارب حاصله وسعی در جلوگیری از بروز سوانح مشابه در آینده  است، لذا مدارک و گزارش­های مرتبط با سوانح بررسی شده  با رعایت عدم تعیین میزان خسارت، مسئولیت یا قصور افراد، فقط در موارد ذیل می توانند در اختیار مقامات قضایی و حقوقی قرار گیرند:

-با دستور مقام بلند پایه کشوری و با تشخیص اهمیت اثر آن در افکار عمومی؛

 -در شرایط مساعد و با تشخیص معاونت امور دریایی سازمان و یا رئیس کمیته های اصلی بررسی سوانح دریایی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر


 

شماره های تماس

'     کمیته اصلی بررسی سوانح دریایی مستقر در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:

تلفن ثابت:07731666546 (24 ساعته)

تلفن ثابت:07731666508-07731666509 (وقت اداری)

فکس:      07733330072

همراه: 09176246461(آقای خسروی)

همراه: 09131074453  (آقای کاظمی)

 

آدرس پست الکترونیک

bpmci@bpmo.ir

 

[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]
[ ۷ اسفند ۱۳۹۲ ]