سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تسهیلات ، امکانات و تجهیزات بندر

 

نقشه بندر 3


اطلاعات جغرافیایی بندر و نوع دسترسی

مساحت
53.56 هکتار*
موقعیت
28 درجه 58 دقیقه شمالی
50 درجه 50 دقیقه شرقی
ظرفیت پذیرش کالا
5 میلیون تن
مساحت انبارهای مسقف
31733مترمربع
مساحت بار اندازها
234020 متر مربع
ظرفیت ترمینال کانتینری
450000 TEU
عمق اسکله ها
حداکثر 12 متر
تعداد اسکله
15
طول خطوط داخلی راه آهن
-
فاصله تا تهران
1100 کیلو متر
فاصله تا مرکز استان
در مرکز استان واقع شده است
فاصله تا فرودگاه
3 کیلومتر

* مساحت بندر شامل کلیه محوطه ها و انبارها و مسیر های عبور و مرور و ساختمان های بندری و گمرک و اسکله ها می باشد.


مشخصات اسکله ها
ردیف
نام اسکله
نوع کاربری
طول (متر)
آبخور (متر)
ظرفیت پذیرش اسکله (هزارتن)
نوع سازه
1
1
نفتی
250
10
25
دلفین
2
2
کانتینری
194
10.5
30
شمع و دال بتن آرمه
3
3
کانتینری
194
10.5
30
شمع و دال بتن آرمه
4
4
یخچالی - عمومی
174
9
15
شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت
5
5
یخچالی  - عمومی
174
9
15
شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت
6
6
یخچالی - عمومی
155
9
15
شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت
7
7
موتور لنج
286
4.5
5/0
شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت
8
8
کالای عمومی
103
8
5
شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت
9
9
کالای عمومی
103
8
5
شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت
10
10
کالای عمومی
103
7
5
شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت
11
11
کالای عمومی
103
7
5
شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت
12
12
کالای عمومی
103
7
5
شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت
13
13
کالای عمومی
103
7
5
شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت
14
14
رو رو
70
4
5
شیت پایل با عرشه بتنی
15
15
خدماتی
115
5
----
شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت
 

مشخصات انبارها   
ردیف
نام انبار
نوع کالای انبار شده
مساحت ( متر مربع )
ظرفیت پذیرش ( هزارتن )
1
شماره 1
کالای خطرناک
3294
5
2
شماره 2
سردخانه
3057
5
3
شماره 3
کالاهای عمومی
3057
5
4
شماره 4
کالاهای عمومی
3299
5
5
شماره 5
کالاهای عمومی
4037
5
6
شماره 6
کالاهای عمومی
4037
5
7
شماره 7
کالاهای عمومی
3668
5
8
شماره 8
کالاهای عمومی
7284
7
جمع کل  31733

تجهیزات خشکی و دریایی بندر : 
 الف – تجهیزات ملکی بندر – تجهیزات خشکی
نوع تجهیزات
کنتری کرین
تراستینر
ریچ استاکر
مکنده غلات
جرثقیل ریلی ساحلی
جرثقیل محوطه
لیفتراک
کشنده
پوشتراک
کفیتراکتور
تراکتور
مینی لودر
لودر
آنلودر
تعداد
0
0
10
2
0
4
30
16
0
14
0
0
0
0
 
ب- تجهیزات ملکی بندر – تجهیزات دریائی
نوع تجهیزات
لایروب
یدک کش
قایق
بارج
مولتی کت
تعداد
4
7
5
7
4
 
 ج – تجهیرات بخش خصوصی – تجهیزات خشکی
نوع تجهیزات
تا پ لیفت
مکنده غلات
جرثقیل ریلی
جرثقیل محوطه
لیفتراک
کشنده
تریلر
پوشتراک
تراکتور
لودر
تعداد
3
0
0
17
28
16
41
0
9
0
  
د – تجهیرات بخش خصوصی – تجهیزات دریائی
 
نوع تجهیزات
سوخت رسان
تعداد
 -