بندر در یک نگاه

 بنـدر بوشهر در منتهـى الیـه شمال شبه جزیره اى نسبتا کوچک در سواحل خلیج فارس در نقطه اى به مختصات 28 درجه و 58 دقیقه شمالى ،50درجه و 50 دقیقه شرقى واقع شده است طول این شبه جزیره 14 کیلومتر مى باشد.لنگرگاه خارجى این بندر در موقعیت 43   50 طول شرقى و 58 28 عرض شمالى قرار دارد. عمق آب در لنگرگاه خارجى10.8 متر مى باشد که از طریق کانال خارجى به طول 9200 متر به لنگرگاه داخلى و از لنگرگاه داخلى به وسیله کانال داخلى به طول 3900 متر به خور سلطانى و اسکله بندر بوشهر و از آنجا به خور پودر منتهى میگردد . عرض کف کانال بیرونی 150متر و کانال داخلی تا 140 متر مى باشد.  


آب و هوای بندر بوشهر

بندر بوشهر داراى آب و هواى نیمه حاره است. در تابستان بسیار گرم و مرطوب و در زمستان معتدل مى باشد. از نیمه خرداد تا اوایل آبان بادهاى موسمى جنوب غربى بر دریاى بوشهر حاکم است ولى به ندرت به ساحل مى رسد. از اواخر پاییز تا نیمه بهار بادهاى موسمى شمال شرقى در دریا و بعضا بادهاى بسیار شدید از جهت شمال بر خشکى حاکم مى باشد. یکى از بادهاى بسیار رایج در بندر بوشهر که از جهت شمال غربى است و در ماههاى اردیبهشت ، خرداد ، مهر، آبان و آذر مى ورزد باد شمال نام دارد. وزش این باد ممکن است تا 4 روز ادامه داشته باشد و اغلب با گردو خاک همراه است. قدرت باد شمال در مقیاس بیوفورت معمولا به 6 مى رسد و ممکن است به ندرت تا 8 مشاهده شود. میانگین قدرت باد در فصل زمستان در مقیاس بیوفورت 4 مى باشد. دماى هوا در فصل تابستان از 35 تا 40 درجه سانتى گراد متغیر است و این در حالیست که دماى هوا در زمستان ممکن است به 2 درجه سانتى گراد برسد. رطوبت نسبى در فصل زمستان بین 40% تا 80% و در فصل تابستان بین 30% تا 99% متغیر مى باشد. وضعیت جزر و مد جزر و مد در بندر بوشهر روزانه است افت و خیز متوسط آب از 1 متر تا 6/1 متر متغیر است. بیشترین خیز آب ممکن است به 2 متر و کمترین افت آب نیز حدود 7/ متر مى باشد. جریان آب در حالت هاى جزر و مد در طول کانال داخلى و خور سلطانى تقریبا شدید و برابر 3-2 گره مى باشد. بیشترین ارتفاع موج در لنگرگاه خارجى حدود 5/1 متر و در لنگرگاه داخلى به 6/0 متر مى رسد

 

  نقشه بندر

 


اطلاعات جغرافیایی بندر و نوع دسترسی

مساحت

53.56 هکتار*

موقعیت

28 درجه 58 دقیقه شمالی

50 درجه 50 دقیقه شرقی

ظرفیت پذیرش کالا

5 میلیون تن

مساحت انبارهای مسقف

31733مترمربع

مساحت بار اندازها

234020 متر مربع

ظرفیت ترمینال کانتینری

450000 TEU

عمق اسکله ها

حداکثر 12 متر

تعداد اسکله

15

طول خطوط داخلی راه آهن

-

فاصله تا تهران

1100 کیلو متر

فاصله تا مرکز استان

در مرکز استان واقع شده است

فاصله تا فرودگاه

3 کیلومتر

* مساحت بندر شامل کلیه محوطه ها و انبارها و مسیر های عبور و مرور و ساختمان های بندری و گمرک و اسکله ها می باشد.


مشخصات اسکله ها

ردیف

نام اسکله

نوع کاربری

طول (متر)

آبخور (متر)

ظرفیت پذیرش اسکله (هزارتن)

نوع سازه

1

1

نفتی

250

10

25

دلفین

2

2

کانتینری

194

10.5

30

شمع و دال بتن آرمه

3

3

کانتینری

194

10.5

30

شمع و دال بتن آرمه

4

4

یخچالی - عمومی

174

9

15

شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت

5

5

یخچالی  - عمومی

174

9

15

شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت

6

6

یخچالی - عمومی

155

9

15

شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت

7

7

موتور لنج

286

4.5

5/0

شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت

8

8

کالای عمومی

103

8

5

شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت

9

9

کالای عمومی

103

8

5

شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت

10

10

کالای عمومی

103

7

5

شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت

11

11

کالای عمومی

103

7

5

شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت

12

12

کالای عمومی

103

7

5

شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت

13

13

کالای عمومی

103

7

5

شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت

14

14

رو رو

70

4

5

شیت پایل با عرشه بتنی

15

15

خدماتی

115

5

----

شمع و عرشه بتنی با روکش آسفالت


مشخصات انبارها   

ردیف

نام انبار

نوع کالای انبار شده

مساحت ( متر مربع )

ظرفیت پذیرش ( هزارتن )

1

شماره 1

کالای خطرناک

3294

5

2

شماره 2

سردخانه

3057

5

3

شماره 3

کالاهای عمومی

3057

5

4

شماره 4

کالاهای عمومی

3299

5

5

شماره 5

کالاهای عمومی

4037

5

6

شماره 6

کالاهای عمومی

4037

5

7

شماره 7

کالاهای عمومی

3668

5

8

شماره 8

کالاهای عمومی

7284

7

جمع کل

31733


تجهیزات خشکی و دریایی بندر : 

 الف تجهیزات ملکی بندر تجهیزات خشکی

نوع تجهیزات

کنتری کرین

تراستینر

ریچ استاکر

مکنده غلات

جرثقیل ریلی ساحلی

جرثقیل محوطه

لیفتراک

کشنده

پوشتراک

کفیتراکتور

تراکتور

مینی لودر

لودر

آنلودر

تعداد

0

0

10

2

0

4

30

16

0

14

0

0

0

0

ب- تجهیزات ملکی بندر تجهیزات دریائی

نوع تجهیزات

لایروب

یدک کش

قایق

بارج

مولتی کت

تعداد

4

7

5

7

4

 ج تجهیرات بخش خصوصی تجهیزات خشکی

نوع تجهیزات

تا پ لیفت

مکنده غلات

جرثقیل ریلی

جرثقیل محوطه

لیفتراک

کشنده

تریلر

پوشتراک

تراکتور

لودر

تعداد

3

0

0

17

28

16

41

0

9

0

  

د تجهیرات بخش خصوصی تجهیزات دریائی

نوع تجهیزات

سوخت رسان

تعداد

-

  

 

نقشه بندر

نقشه بندر