بنـدر بوشهر در منتهـى الیـه شمال شبه جزیره اى نسبتا کوچک در سواحل خلیج فارس در نقطه اى به مختصات 28 درجه و 58 دقیقه شمالى ،50درجه و 50 دقیقه شرقى واقع شده است طول این شبه جزیره 14 کیلومتر مى باشد.لنگرگاه خارجى این بندر در موقعیت 43   50طول شرقى و 5828 عرض شمالى قرار دارد. عمق آب در لنگرگاه خارجى10.8 متر مى باشد که از طریق کانال خارجى به طول 9200 متر به لنگرگاه داخلى و از لنگرگاه داخلى به وسیله کانال داخلى به طول 3900 متر به خور سلطانى و اسکله بندر بوشهر و از آنجا به خور پودر منتهى میگردد . عرض کف کانال بیرونی 150متر و کانال داخلی تا 140 متر مى باشد.  

 


تاریخ بروزرسانی : ۹ دی ۱۴۰۱ ۰۱:۰۳

اطلاعات بیشتر :

بندر بوشهر داراى آب و هواى نیمه حاره است. در تابستان بسیار گرم و مرطوب و در زمستان معتدل مى باشد. از نیمه خرداد تا اوایل آبان بادهاى موسمى جنوب غربى بر دریاى بوشهر حاکم است ولى به ندرت به ساحل مى رسد. از اواخر پاییز تا نیمه بهار بادهاى موسمى شمال شرقى در دریا و بعضا بادهاى بسیار شدید از جهت شمال بر خشکى حاکم مى باشد. یکى از بادهاى بسیار رایج در بندر بوشهر که از جهت شمال غربى است و در ماههاى اردیبهشت ، خرداد ، مهر، آبان و آذر مى ورزد باد شمال نام دارد. وزش این باد ممکن است تا 4 روز ادامه داشته باشد و اغلب با گردو خاک همراه است. قدرت باد شمال در مقیاس بیوفورت معمولا به 6 مى رسد و ممکن است به ندرت تا 8 مشاهده شود. میانگین قدرت باد در فصل زمستان در مقیاس بیوفورت 4 مى باشد. دماى هوا در فصل تابستان از 35 تا 40 درجه سانتى گراد متغیر است و این در حالیست که دماى هوا در زمستان ممکن است به 2 درجه سانتى گراد برسد. رطوبت نسبى در فصل زمستان بین 40% تا 80% و در فصل تابستان بین 30% تا 99% متغیر مى باشد. وضعیت جزر و مد جزر و مد در بندر بوشهر روزانه است افت و خیز متوسط آب از 1 متر تا 6/1 متر متغیر است. بیشترین خیز آب ممکن است به 2 متر و کمترین افت آب نیز حدود 7/ متر مى باشد. جریان آب در حالت هاى جزر و مد در طول کانال داخلى و خور سلطانى تقریبا شدید و برابر 3-2 گره مى باشد. بیشترین ارتفاع موج در لنگرگاه خارجى حدود 5/1 متر و در لنگرگاه داخلى به 6/0 متر مى رسد

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۰۳

اطلاعات بیشتر :

 

نقشه بندر

 Bushehr port                                                                          تاریخ بروزرسانی : ۹ دی ۱۴۰۱ ۰۱:۰۳