شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵

خبر بندر بوشهر

درخشش ورزشکاران بوشهری در ششمین دوره مسابقات سراسری ارگانهای دریایی کشور
ششمین دوره مسابقات سراسری ارگانهای دریایی به میزبانی بندر چابهار برگزار شد.
عملیات امداد و نجات ( آدم به دریا ) در نزدیکی بندر دیر
عملیات امداد و نجات ( آدم به دریا) در نزدیکی بندر دیر، با موفقیت انجام شد.
عملیات امداد پزشکی به خدمه تانکر غیر ایرانی NELMA، در نزدیکی جزیره خارگ
عملیات امداد رسانی به خدمه تانکر NELMA ، با موفقیت انجام شد.
عملیات امداد پزشکی، در نزدیکی بندر دیر
عملیات امداد رسانی به خدمه یدک کش HANI SEA در نزدیکی بندر دیر با موفقیت انجام شد.
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »

هواشناسی

سایت های مرتبط


شعار سال 95
footer- 1 footer- 2 footer- 3 footer- 4 footer- 5 footer- 6